< Untitled Document

Renovatie = Renovatie of renoveren betekent het door nieuwbouw vervangen na sloop. Deze term wordt ook wel gebruikt voor geheel
moderniseren van een bestaand pand. Er zijn vele voorbeelden van renovatie, zoals monumentale panden, die onder monumentenzorg vallen,
weer in oude glorie herstellen, waarbij wel aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard wordt voldaan. Bijvoorbeeld oude
grachtenpanden en boerderijen worden op zo'n manier voor het nageslacht gespaard. Wanneer de nadruk ligt op het herstel van een
eerdere situatie, spreekt men veeleer van restauratie.